Antena ASD-131 z gwarantowanym zyskiem 3,5dBd – HELIX

Antena stacjonarna dookólna typu ASD-131 z zyskiem 3 dB:

przeznaczona jest do współpracy z bazowymi stacjami radiotelefonicznymi, pracującymi w zakresie częstotliwości 144 ÷ 174 MHz. Antena składa się z dwóch dipoli półfalowych umieszczonych w osłonie dielektrycznej, co zapewnia jej dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych. Zabezpieczenie anteny przed bezpośrednim uderzeniem wyładowania atmosferycznAntena ASD-131 VHF UHFego (pioruna) uzyskuje się przez odpowiedni sposób instalacji.
Parametry elektryczne:
Pasmo pracy anteny
 • w wyk. 1                        144 ÷ 154 MHz
 • w wyk. 2                       154 ÷ 164 MHz
 • w wyk. 3                       164 ÷ 174 MHz
 1. Impedancja wejściowa nominalna: 50 om
 2. Współczynnik fali stojącej (WFS) w paśmie pracy ≤ 1,5
 3. Zysk energetyczny w stosunku do dipola λ/2     3 dB (5,15 dBi)
 4. Szerokość wiązki w płaszczyźnie pionowej 35°
 5. Polaryzacja fali elektromagnetycznej pionowa
 6. Długość elektryczna anteny 2×0,5 λ
Charakterystyka promieniowania:
 • w płaszczyźnie poziomej – dookólna
 • w płaszczyźnie pionowej – spłaszczona ósemkowa
Maksymalna moc dostarczenia do anteny 200 W
Złącze antenowe – gniazdo w wybranym standardzie N-50 lub UC-1 (UHF)
Na złączu wejściowym antena ma rozwarcie dla prądu stałego (DC).
Parametry mechaniczno-klimatyczne
 • Maksymalna długość 3000 mm
 • Maksymalna średnica 50 mm
 • Średnica rury aluminiowej służącej do mocowania anteny 42 mm
 • Masa 3,5 kg
 • Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości 60 m/s
 • Zakres temperatury pracy -30°C ÷ +60°C
Uwagi ogólne dotyczące instalacji i eksploatacji.
Antena powinna być zamocowana do masztu przy pomocy metalowych obejm, tak by zapewniony był dobry kontakt elektryczny z metalowymi częściami masztu. Antena posiada specjalny zacisk uziemiający do połączenia z instalacją uziemiającą maszt wsporczy. Maszt antenowy powinien być uziemiony zgodnie z obowiązującymi normami. Małe wyładowania atmosferyczne i szkodliwa elektryzacja anteny likwidowane są uziomem. Ochronę anteny przed zniszczeniem, w skutek bardzo dużego wyładowania atmosferycznego, zapewnia się przez odpowiedni sposób instalacji pokazany przykładowo na rysunku.
Schemat montażu anteny na maszcie.
Charakterystyki anten i wykres WFS  dostępny w karcie katalogowej ASD-131