Rejestratory CORSAC

Corsac® cyfrowe rejestratory rozmów

Urządzenia zapisują treść toru audio rozmów prowadzonych w sieciach PSTN, IP, GSM i radiowo-telefonicznych oraz związaną z nimi sygnalizację. Możliwy jest też zsynchronizowany zapis video ekranów komputerów osób prowadzących rozmowy telefoniczne.

Co rejestrują urządzenia Corsac:

  • treść rozmów telefonicznych
  • sygnalizację i cechy każdej transmisji
  • połączenia nieskuteczne, nieodebrane, oczekujące
  • komunikaty centralowe
  • transmisje faksowe na podstawie zapisu audio
  • zapis video ekranów komputerowych
  • wykonane czynności użytkowników

W jaki sposób:

Urządzenia rejestrujące stanowią dedykowaną platformę sprzętową zarządzaną pakietem oprogramowania o nazwie Corsac. Wybór i konfiguracja sprzętu zależy od rodzaju i ilości rejestrowanych kanałów oraz oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. Na funkcjonalność systemu Corsac wpływa przede wszystkim typ i konfiguracja wybranych modułów oprogramowania.

Dla kogo

Systemy Corsac znajdują zastosowanie w służbach profesjonalnych za bezpieczeństwo osób i ich mienia, służbach ratowniczych i prewencji, centrach kryzysowych, wymiarze sprawiedliwości. Niezbędne są także w bankach, instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, pracowniach badań opinii publicznej. Ponadto w centrach dyspozytorskich firm wydobywczych, energetyce i licznych działach marketingu oraz call i contact center.