Monthly Archives - Sierpień 2018

90 – lat MOTOROLA Soulution

W związku z tym że Motorola Solution jest już 90 lat z nami zamieszczamy krótki filmik z ich historią. https://video.motorolasolutions.com/detail/video/1080365136001/motorola-solutions-heritage-story?_ga=2.232334108.262760909.1531127700-1338783241.1513689228&elqTrackId=de1ecc1dba794381a02c4e1b902f2c86&elq=8972192b6e29437d8121a9db2d9ca6a4&elqaid=2405&elqat=1&elqCampaignId=1947

Read more...
Zdalne sterowanie radiotelefonem

Radio Over IP

Niedawno zostaliśmy dystrybutorami szwedzkiej firmy LSE. Produkuje ona zdalne sterowania do radiotelefonów: Motorola, HYT, Kenwood. Steruje się radiami przy pomocy protokołu ROIP.   Mimer SoftRadio to system dający możliwość zdalnego sterowania radiotelefonem przez LAN, WAN lub Internet. Pozwala także łączyć ze sobą różne marki i typy radiotelefonów, a także telefony i domofony. Wielu dyspozytorów może dzielić jedno radio, a każdy dyspozytor może obsługiwać wiele urządzeń radiowych. Dzięki wirtualnym pulpitom kontrolnym masz wrażenie „siedzenia przed radiem”. Dlaczego miałbym to zainstalować? Mimer SoftRadio przenosi radiokomunikację do ery [...]

Read more...